תקנון אתר

 1. כללי
  • אתר שים עין (teye.co.il) (להלן: "האתר") מופעל על ידי חברת עופר סוכר בע"מ (ח.פ. 516154879) כתובת: הרואה 24 רמת גן (להלן: "החברה"). האתר משמש כאתר ממכר ווירטואלי לשירותי ציוד טכני לאבטחה, מערכות אזעקה וסאונד, בין היתר (להלן: "המוצרים").
  • החברה רשאית לבצע שינויים בתקנון על פי שיקול דעתה ובכל רגע נתון. ובלבד שעדכון מוצג בפני הלקוח באתר החברה.
  • האמור בתקנון החברה פונה לכלל לקוחות החברה והמבקרים באתר, גברים ונשים. התנקון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות.
  • סיעפי התקנון ותנאי השימוש המודרים בתקנון, מחייבים כתנאים משפטיים בין הלקוח לבין החברה.
  • הזמנת המוצרים באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש שמוצגים בתקנון החברה.
  • תנאי התקנון חלים על כלל המשתמשים ובכל מכשיר דיגיטלי ומכשיר תקשורת (מחשב נייד או נייד, טלפון סלולרי, או טאבלט).
  • אין באמור בתקנון זה מכדי לרגוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981. כמו גם כלל התקנות שהושמו מתוקף החוק והן חלות על האתר והחברה.
  • החברה תוודא כי המידע באתר הוא מידע נכון, התואם את המציאות. ותבצע שינויים והתאמות של התמונות, התיאור הטכני, ופרטי הרכישה של המוצרים, כלל שיחול שינוי בתנאי המוצרים.
  • חרף זאת יצוין כי בשל טעויות בתום לב וללא כל כוונת זדון ו/או רצון להטעות את ציבור הלקוחות, עלולות להופיע שגיאות ו/או השמטות ו/או אי דיוקים במידע באתר. הנהלת האתר והחברה לא יישאו באחריות כל שהיא הנובעת מטעויות אלו.
  • טעויות כתיב וסופר בתיאורי המוצרים לא יחייבו את הנהלת האתר.
  • תמונות המוצרים באתר מוצגות לשם המחשבה בלבד. ויצוין כי ייתכנו הבדלים בגדלי המוצרים, בצבעים, במראה החיצוני, וכיו"ב, בין המוצג באתר לבין המציאות.
  • יובהר כי בכל מקרה אין להעתיק ולהשתמש בצורה כזו או אחרת, בכל תוכן מתוך האתר, לרבות באתרים אחרים או בפרסומים אלקטרוניים ובפרסומי דפוס כל שהם.
  • לכל פעולה באתר, המועד הרשום הוא המועד המחייב את שני הצדדים והוא הקובע לכל דבר.
 2. הרשמה לאתר
  • ביצוע ההזמנה של מוצרים באתר מותנה ברישום על ידי טופס רישום מקוון.
  • הרישום לאתר וביצוע הפעולות באתר החברה זמין לכל אדם, לרבות חברות רשומות (להלן: "המזמין"). מרגע הרישום ניתן לבצע רכישות באמצעות אתר האינטרנט.
  • הרישום מחייב כשירות משפטית לבצע פעולות משפטיות מחייבות. הנרשם חייב להיות בעל כרטיס אשראי תקף, של חברות האשראי המוכרות.
  • הרישום הוא חד פעמי, ולאחריו המזמין לא יידרש לבצע רישום מחודש בכל כניסה לאתר.
  • בתהליך הרישום יתבקש המזמין לחלוק את כתובת הדואר האלקטרוני וקבוע שם משמש וסיסמא לשימוש באתר. בעת הצורך, ובאם תישכח הסיסמא על ידי המזמין, תשלח אל כתובת הדואר האלקטרוני הסיסמא הקיימות כפי שהוזנה בתהליך הרישום.
  • הזיהוי בעת רכישה עתידית של מוצרים, מתבצע על ידי שימוש בשם המשתמש והסיסמא, כפי שנקבעו על ידי המזמין בעת הרישום.
  • כמו כן, בסמכות האתר לבקש אמצעי זיהוי נוספים, מעת לעת.
  • לחברה תהא הזכות למנוע את השימוש באתר, זמנית ו/או לצמיתות מכל אדם או חברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה מוקדמת לנרשם, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
   • הפרה של הוראות הדין ו/או ביצוע מעשה לא חוקי;
   • הפרת תנאי תקנון השימוש שלהלן;
   • מסירת פרטים שגויים בכוונה;
   • ביצוע פעולה שיכולה להוביל לפגיעה בפעילותו התקינה של האתר, בספקיו ו/או בגורם צד ג';
   • חסימה או הגבלה של כרטיס האשראי של המזמין, על ידי חברת האשראי;
 3. רכישות מוצרים באתר
  • רכישת המוצרים באתר החברה מתבצעת על ידי הוספה של מוצרים רלוונטיים למזמין אל תוך עגלת הקניות הווירטואלית. עם סיום הרכבת ההזמנה, יופנה המזמין אל טופס מקוון ובו יתבקש להזין פרטים אישיים, לשם השלמת ההזמנה. בין היתר יתבקש המזמין להזין:
   • שם פרטי;
   • שם משפחה;
   • מספר טלפון;
   • כתובת דואר אלקטרוני;
   • פרטי מקבל ההזמנה (בניהם שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, כתובת מגורים מלאה, וכל פרט מזהה אחר שעומד לרשותו של המזמין לטובת איתור מהיר וקל של הנכס בו נמצא מקל ההזמנה).
   • הערות מיוחדות שמקלות על תהליך השילוח וההזמנה, יועברו לצוות הלוגיסטי באמצעות הטופס המקוון.
  • השדות המסומנים בכוכבית אדומה, בטופס המקוון, הינם שדות חובה אותם המזמין מחויב למלא, על מנת לאפשר את השלמת ההזמנה.
  • האחריות להשלמת ההזמנה התקינה, חלה על המזמין. ומשום כך המזמין נדרש לוודא כי כלל פרטי ההזמנה נכונים ומדויקים.
  • עם השלמת ההזמנה יאשר המזמין את פרטי ההזמנה, ואת פרטי המשלוח כפי שנמסרו על ידיו.
  • מילוי כלל טפסי ההזמנה הווירטואליים מהווה כתנאי מקדים לביצוע ההזמנה, ולהשלמתה ביעילות וללא תקלות ומכאן חשיבות השלמת הטופס בצורה הנכונה.
  • פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.
  • השלמת הטופס המקוון, כמוה כביצוע פעולת הזמנה (להלן: " ההזמנה").
  • עם קבלת ההזמנה האתר יבצע בדיקה של פרטי התשלום ורק לאחר אישור קבלת התשלום מחברת האשראי ו/או מחברת פיי פאל (PayPal) הפעולה תאושר והלקוח יחויב בסכום ההזמנה.
  • ההזמנה תבוצע בכפוף לזמינות המוצרים במלאי החברה.
  • הפרטי כפי שהוזנו על ידי המזמין, יהוו אסמכתא לביצוע פעולת ההזמנה.
 4. אופן ביצוע התשלום
  • התשלום עבור מוצרי האתר יבוצע באמצעות כרטיס אשרי או בעזרת שירות "ארנק דיגיטלי" (לדוגמה: שירותי הארנק הדיגיטלי של חברת פיי פאל PayPal ו/או כל שירות דומה). האמור מותנה בזמינות השירותים באתר, לפי שיקול דעתה של החברה.
  • לשם השלמת ההזמנה יתבקש המזמין להזין את פרטי כרטיס האשראי, פרטי תעודת הזהות, סוג הכרטיס ותוקפו.
  • בתשלום באמצעות שירותי ארנק דיגיטלי, החברה תבצע את הגבייה רק לאת קבלת האישור של חברת פייפ אל. השימוש ואישר התנאים, כפוף לתקנון חברת פיי פאל.
  • האתר שומר לעצמו את הזכות לעצור את השימוש באמצעי תשלום כזה או אחר. להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים. ולייצר אמצעי תשלום שונים עם חברות אשראי או גופי תשלום שהחברה תמצא לנכון.
  • עם השלמת ההזנה של פרטי התשלום, ישלח אל המזמין המידע אודות ההזמנה ואישור התשלום על ההזמנה לכתובת הדואר האלקטרוני. יצוין כי אישור זה מהווה אישור ראשוני על העברת התשלום וקליטת ההזמנה. האישור אינו מחייב את האתר לספק את המוצרים שהוזמנו, והוא מעיד על קליטת הפרטים באתר החברה.
  • כמו כן, מיד עם תום ההזמנה החברה תבצע בדיקה של אמצעי התשלום. באם העסקה לא אושרה על ידי חברת האשראי או חברת פייפ אל, יקבל המזמין הודעה מתאימה והאתר יצור קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטולה.
  • אישור פעולה הרכישה, מותנה בקיומו של מלאי המוצר הנרכש בעת הרכישה ו/או האספקה של המוצר.
  • אם לא צוין כי המוצר אינו נמצא במלאי או כי המוצר יצא מקטלוג החברה, תהיה החברה אחראית להשים למזמין את כלל סכום ההזמנה ששולם, ו/או לבצע ביטול של החיוב אל מול חברת האשראי או חברת הארנק הדיגיטלי.
  • במקרים בהם הפריט מוצג באתר כמוצר הקיים במלאי ובפועל החברה לא מחזיקה במלאי בעת ההזמנה, יובהר כי החברה תבטל את העסקה ולמזמין לא תהיה כל טענה נוספת כלפי החברה, לאחר החזרת הסכום ששולם.
  • מועד המשלוח של ההזמנה ייקבע מיד לאחר השלמת העסקה.
  • במידה ובוצע חיוב בצורה לא תקינה על ידי חברת האשראי, על המזמין להודיע על כך לחברה על מנת לבצע זיכוי ו/או ביטול של התשלום בהתאם.
 5. האחריות
  • החברה תהיה אחראית לתקינות המוצרים, בהתאם לאמור בתקנון החברה להלן.
  • במסגרת האחריות החברה תבצע תיקון של כל ליקוי ו/או פגם ו/או תקלה שנתגלתה במוצר. זאת בתנאי שההודעה על התקלה הועבר לצוות החברה במהלך תקופת האחריות.
  • תקופת האחריות מתחילה במועד אספקת המוצר לראשונה, על פי תאריך החשבונית.
  • משך האחריות הוא כשנה. אלא אם צוין אחרת במפורש ובכתב.
  • במהלך תקופת האחריות, כל תיקון נדרש יבוצע על ידי צוות החברה בתוך 14 ימי עסקים מיום מסירת המוצר למעבדות החברה.
  • החברה תהא אחראית לבצע תיקון על ידי צוות מקצועי. תוך שימוש בחלקי חילוף מקוריים וחדשים במהלך תקופת האחריות.
  • במקרים מיוחדים (דוגמת הפסקת ייצור ו/או שינוי בעיצוב המוצר) תהא החברה ראשית לעשות שימוש בחלקי חילוף משומשים.
  • באם לא ניתן לבצע את התיקון, החברה תודיע למזמין על הבעיה. החברה תפעל למציאת חלופה למוצר ו/או לביצוע החזר כספי של סכום התשלום על המוצר, כאשר הדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  • מבלי לגרוע מהאמור, האחריות על מוצרי החברה לא תחול במקרים להלן:
   • מקור הנזקים הו בפעולה מכוונת ו/או פעולה שמקורה בכוח עליון (אספקת חשמל לא תקינה, מכת ברק, חדירת נוזלים וכדומה).
   • זדון או שימוש רשלני במוצר ובכללם גם שימוש שלא בהתאם להוראות היצרן של המוצר.
   • ביצוע עבודת לתיקון או שינוי של הרכב המוצר שלא על ידי הצוות המקצועי של החברה ובצורה שמשנה את הרכב המוצר כפי שמכסה האחריות של החברה.
   • שימור לא ראוי במגברים לרמקולים והעברת זרם חשמלי חזק מידי למערכות הרמקולים.
   • נזק תוצאתי מכל סוג שהוא.
   • תקלות בחלקי פלסטיק, בקליט, בכפתורים ורכיבים מתכלים מכל סוג שהוא.
   • במקרה והחברה אינה היבואנית הרשמית של המוצר. ואז החברה תספק את פרטי האחריות למזמין במעמד האספקה של המוצרים.
 1. אספקה ומשלוח המוצרים
  • אספקת המוצר על ידי החברה תבוצע רק לאחר השלמת התשלום, כלומר אישור התשלום מחברת האשראי ו/או חברת פיי פאל.
  • המוצר יסופק לכתובת שציין המזמין בטופס המקוון בעת השלמת ההזמנה.
  • האתר מתחייב לספק את ההזמנה, בהתאם לזמן האספקה הנקבע ליעד המבוקש, ויעשה את מירב המאמצים לוודא כי המוצר יגיע במהירות האפשרית ללקוח.
  • הנהלת האתר תפעל ככל יכולתה לבצע את אספקת המוצר תוך 14 ימי עסקים מיום קליטת ההזמנה במשלוח בדואר רשום. ובתוך 3 ימי עסקים אם המשלוח הוא משלוח אקספרס.
  • זמני האספקה מתייחסים רק לימי העסקים המוכרים במשק הישראלי ( ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג).
  • המשלוחים שיסופקו יופעלו בהתאם לתנאים של חברת המשולחים ובתאום מראש עם מקבל המשלוח.
  • באם חברת המשלוחים לא יכולה לבצע את פעולת המשלוח, האתר יעשכן את המזמין ותקבע אפשרות משלוח חלופית שעונה על צרכי שני הצדדים.
  • באם נשלחו המוצרים על ידי שירותי חברת דואר ישראל, לוחות הזמנים למשלוח כפופים לשירותים של חברת דואר ישראל ואינם נמצאים בשליטת החברה ו/או האתר ו/או הספקים.
  • באם נשלחו המוצרים על ידי שירותי חברת שליחויות, לוחות הזמנים ותנאי המשלוחים מוגדרים על ידי תקנון חברת השליחויות.
  • מועדי האספקה המצוינים (הן באתר והן בתקנון זה), אינם חלים על מוצרים שיצאו מן המלאי של האתר ו/או הספק.
  • דמי המשלוח ייגבו כתשלום נוסף על מחירו של המוצר כפי שמצוין באתר החברה. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה, והוא מבוסס על דרך המשלוח שבחר המזמין להזמנה, אלא אם צוין אחרת.
  • דמי המשלוח ישולמו עם התשלום על המוצר. במעכירה בתשלומים, האתר ראשי לגבות את דמי המשלוח במלואם כחלק מהתשלום הראשון.
  • אין האתר אחראי לכל איחור ו/או עיכוב ו/או אי אספקה של המוצרים כתוצאה מאחת הסיבות להלן:
   • כוח עליון ומבלי לפגוע באמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חירום ו/או נזקי טבע ו/או אירועים שאינם בשליטת האתר כמו שביתות והשבתות כלליות במשק ו/או אצל ספקים או נותני שירותים וסחורות הדרושים לתהליך הייצור וההובלה של המוצר.
   • כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או החברה.
   • מסיבה הקשורה למבצע השליחות.
  • זמן האפסקה המצוין כולל רק את חישוב ימי העסקים ( ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג).
  • באם המוצר לא סופק בטווח התאריכים המפורט באתר, על הלקוח להודיע מיידית לאתר. במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום המועד החדש.
  • במקרה וההזמנה תוחזר לאתר ו/או לחברה בשל הזנת פרטי מקבל לא נכונים, המזמין יישא בעלויות המשלוח והטיפול בהזמנה.
 2. ביטול הרכישה בדרישת המזמין
  • המזמין רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות המשלימות. ומבלי לגרוע לאמור:
   • ביטול יבוצע אך ורק על ידי הודעה ישירה אל צוות החברה בכתובת המייל: ….
   • ביטול העסקה בידי המזמין לא יתאפשר ברכישת פריטים מסוימים המוגדרים בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
   • ביטול העסקה על ידי הצרכן כפוף להחזרת המוצר במצב סביר וכלל האפשר באריזתו המקורית.
   • לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמין סכום התשלום על המוצר בניקוי דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ₪ מערכה של העסקה, לפי הנמוך מבין השניים.
   • דמי המשלוח לא יוחזרו ללקוח שכן הם אינם חלק ממחיר המוצר.
   • במקרה של ביטול עקב פגם או אי התאמה, המזמין לא יחויב בדמי ביטול כל שהם.
 1. ביטול הרכישה בדרישת החברה
  • לפי שיקול דעת הבלעדי, ומכל סיבה שהיא תהא החברה רשאית לבטל ו/או להפסיק את השירות ו/או העסקה ו/או המכירה ו/או ההזמנה כולה או בחלקה, ואת פעילות האתר בחלקו או כולו.
  • הודעת הביטול תועבר למזמין או למשתמש האתר.
  • עם ההודעה החברה תימנע משימוש בפרטי כרטיסי האשראי של הלקוחות ותשיב מיידית כל סכום כספים שהעביר הלקוח בין המוצרים ו/או השירותים של החברה.
  • מלבד השבת סכום התשלום של המזמין, לא תהיה למזמין ו/או למשתמש כל טענה נוספת כלפי האתר ו/או החברה בגין ביטול עסקה בסעיף זה.
  • באם מוצר אזל מן המלאי, רשאית החברה לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך בערכו הכספי למוצר.
  • עם ביטול ההזמנה האתר לא יישא באחריות ישירה או עקיפה לנזקים שנגרמו למזמין, באם נגרמו, לרבות נזקים לגורם צד ג'.
 2. זכויות יוצרים
  • כלל זכויות היוצרים ובכללן הקניין הרוחני (לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, והסודות המסחריים) הם רכושה הבלעדי של החברה או גורמים חיצוניים שאישרו לחברה לעשות שימוש בזכויות.
  • הזכויות חלות בין היתר על המידע באתר, לרבות קטלוג מוצרי החברה, תיאורי המוצרים וכלל העיצובים הגרפיים שמוצגים באתר החברה, כמו גם כל פריט אחר שקשור להפעלתו של אתר החברה.
  • זכויות אלו חלות גם על שמו המסחרי של אתר החברה ושל החברה עצמה (co.il), סימני המסחר של החברה (בין אם רשומים ובין אם לאו). כל אלו הם רכושה של החברה ולא ניתן לעשות בהם שימוש ללא הסכמה בכתב של החברה.
  • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כל שהוא מן האתר, לרבות סימני המסחר, התמונות, התכנים הכתובים, עיצוב המוצרים וכיו"ב ללא קבלת אישור בכתב ומראש של החברה והאתר.
  • אין לעשות שימוש בקישורים מן האתר ואין להציג או לפרסם תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, אלא אם התקבל אישור בכתב ומראש מהחברה ו/או האתר.
  • החברה ראשית להורות על ביטול פרסום קישורים ו/או מידע גם לאחר הסכמה מפורשת, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר והחברה.
 3. סודיות ופרטיות
  • החברה מתחייבת לשמור על פרטיו האישיים של המזמין, לרבות שמות המזמינים, כתובות דואר אלקטרוני, כתובות אספקת הסחורה, פרטי כרטיסי האשראי ופרטים אישים ומזהים נוספים.
  • החברה לא תעביר את פרטי לקוחותיה לאף גורם חיצוני, זולת ספקי השירותים של החברה, במידת הצורך ורק לשם השלתם העסקה ואספקת המוצרים ללקוחות.
  • החברה לא תעשה כל שימוש בפרטי התשלום של המזמין, אלא לביצוע תשלום בגין העסקה אותה ביקש המזמין להשלים. למען הסר ספק, פרטי התשלום אינם נשמרים במאגרי החברה תחת שום תנאי.
  • למרות המצוין לעיל, החברה רשאית להעביר את פרטיו של מבצע ההזמנה במקרה ובו ישנו חשד לביצוע עבירה פלילית ו/או מעשה ו/או מחדל העלולים לפגוע בחברה ו/או בגורם צד ג' אחר. באם התקבל צו שיפוטי המורה על החברה להעביר את המידע.
  • החברה תוכל להשתמש במידע האישי של המזמין לטובת ביצוע פילוח סטטיסטי של נתונים. וזאת ללא אמצעי זיהוי של המזמין.
  • החברה עושה את כלל המאמצים על מנת למנוע חדירה של גורמים חיצוניים למאגרי החברה ולחשיפה של מידע פרטי על לקוחותיה. ויחד עם זאת, אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מלאה מניסיונות חדירה או גורמים המבקשים לבצע פעילויות בלתי חוקיות.
  • החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – "עוגיות" (Cookies) כדי לספק שירותים מהירים למשתמשים ולחסוך את זמן ההזמנה של הלקוחות.
  • באירועים שאינם בשליטת החברה ו/או האתר, שנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שנגרם למזמין או למי מטעמו עם מידע יאבד.
 4. דין ושיפוט
  • הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
  • בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.
  • הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.
Asset 1