pima

מציג את כל 14 התוצאות

אזעקות פימה

מה מאפיין אזעקות פימה מחברת פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ?

חברת פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ מציעה לציבור הרחב, בין השאר, כל מיני סוגים של מערכות אזעקות פימה, כאשר המובילות שבהם מתאפיינות בפרמטרים שלעיל – המערכת של האזעקה מיטיבה לפעול במתח מיושר די סי, אשר מגיע מספק של כוח, כאשר מגבה אותו בטרייה נטענת, באם יתרחש ניתוק בחשמל או לחלופין הפסקת חשמל, והוא מחובר לרשת של החשמל. האזעקות הנבחרות מתכתבות היטב עם התקן הישראלי 1337, שנועדו לזהות פריצה והן מכונות מערכות של בקרה ויחידות של בקרה לעסקים. אפשר לחבר לאזעקות מיוחדות אלו כל מיני אינסטרומנטים, כמו למשל – לוח מקשים בהגנה מלאה, גלאים, סירנות או מגנטים, כמו גם  עד כשמונה לוחות של מקשים שנוטרו מבעוד מועד. מערכות אזעקה של פימה נודעות בשל התחכום והקדמה שמאפיינות אותן, אבל הסירו כל דאגה מלבכם, פשוט ביותר לתפעל אותן והן נחשבות למאוד ידידותיות למי שמשתמש בהן. מה שעוד מבדל אותן, לעומת מערכות אזעקה אחרות, בא לידי ביטוי בכך שהן מכילות מסך אל סי די ולוח של מקשים שמיטיב את התצוגה ואת השליטה, ואף מאביזרים שאמונים על תגובות, גילויים והגנות מעולים.

מערכות של אזעקות פימה בולטות ביכולת הטיפול בתקלות פנומנלית –

המערכות של אזעקות פימה מסוגלות לבדוק את כל האביזרים שמחוברים אליהן ואת עצמן בלי כל הפסקה. על פי האופן שבו המתקין של מערכת אזעקה של פימה פועל, כך מערכות אלו עשויות להגיב באמצעות הפעלה של אביזרים חיצוניים, דיווח בזמן אמת למוקד, שיחה לחייגן פרטי, וכיוצא בזאת. במקרה שמתחוללת בעיה כל שהיא, מופיע הדיווח עליה בזיכרון, תוך כדי ציון היום והשעה, מנורה של התראת בעיה נהיית אדומה ומהבהבת, ובשורה למטה שנמצאת על גבי לוח המקשים ניתן לראות את התיאור של התקלה.

מערכות של אזעקות פימה צועדות עם הפנים קדימה –

בחברת פימא ממש לא שוקטים על השמרים, כאשר בכל זמן נתון אין רגע דל למערכת הפיתוח של אזעקות פימה והיא מקפידה על פיתוח חדשות לבקרים של מוצרים חדשים והן על שיפור של המוצרים שבאמתחתה, על מנת שיתכתבו היטב עם הצרכים המשתנים של קהל היעד שלה . הייחוד של מערכות האזעקה הללו בא לידי ביטוי כך שהן עומדות ברף של סטנדרט מאוד גבוה, ומקפידים לפתח אותן רק על ידי מעבדות של פיתוח הכי מתקדמות ברחבי תבל.

Asset 1